de prikwinkel

CRM-software voor tattoo studios

Geplaatst op

De verwachtingen van klanten zijn hoog in alle sectoren. Een strategisch georiënteerd klantrelatiemanagement wordt daarmee steeds bepalender voor succes. Daarom willen we klantrelatiebeheer voor tattoostudio’s nader bekijken en laten zien wat deze branche onderscheidt en welke kenmerken een geschikte CRM-software op dit gebied moet hebben. 

Wat is klantrelatiebeheer? 

Customer relationship management verwijst naar de consistente oriëntatie van een bedrijf op zijn eigen klanten. Tegelijkertijd gaat dit ook gepaard met het systematisch ontwerpen van alle klantrelatieprocessen. De termen Customer Relationship Management (CRM) of klantenservice worden ook synoniem gebruikt, waarbij Anglicisme veel vaker voorkomt. 

Wat is CRM-software? 

Een zogenaamde CRM-software stelt bedrijven en organisaties in staat om alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart te brengen. Binnen het systeem kunnen deze processen vervolgens worden beheerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Tegelijkertijd vertegenwoordigt het CRM-systeem een centrale database voor alle belangrijke klanten. 

Onderdelen van Customer Relationship Management 

Klantrelatiebeheer bestaat uit vier basiscomponenten: operationele CRM, analytische CRM, communicatieve CRM en collaboratieve CRM. De operationele CRM verwijst naar de dagelijksegang van zaken. Dit wordt vaak sterk beïnvloed door administratieve activiteiten. Een  CRM-systeem ondersteunt het personeel hier bijvoorbeeld door softwarematige automatisering, die kan worden gebruikt om administratieve processen sneller en efficiënter af te handelen. In analytische CRM spelen softwarematige analyses een rol. De gegevens die uit de operationele CRM worden gegenereerd, worden onder andere geëvalueerd. 

Maar klantgegevens kunnen ook worden verkregen uit andere gebieden, die vervolgens worden geëvalueerd en gecondenseerd in het analytische CRM. Hieruit kunnen op hun beurt zinvolle rapporten worden gemaakt, die als basis dienen voor besluitvorming voor het management. Het communicatieve CRM vormt een interface tussen klanten en bedrijven, waardoor een onderlinge uitwisseling mogelijk is. Collaborative CRM houdt zich bezig met samenwerking in het kader van workflows. 

Functies van een CRM-software 

Op alle gebieden worden verschillende functies gebruikt. Een CRM-software moet de processen van verschillende bedrijfsgebieden in kaart kunnen brengen. Dit komt vooral door het feit dat CRM-processen zich meestal uitstrekken over verschillende afdelingen en bedrijfsgebieden. De functies die nodig zijn in een bepaald bedrijfsgebied worden meestal gebundeld in een module in het systeem. De belangrijkste modules en functies van een CRM-software zijn:

  • Contactbeheer, 
  • verkoop 
  • marketing 
  • klantenservice 
  • callcenter, 
  • project management en 
  • Workflows. 

Niet elk bedrijf profiteert echter automatisch van het gebruik van alle functies. In plaats daarvan moet een geschikte CRM-software in staat zijn om alle specifieke CRM-processen van een bedrijf digitaal in kaart te brengen en te ondersteunen. 

Een CRM-software kiezen

Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Een belangrijk criterium is de grootte van uw eigen bedrijf. Want met de grootte van de organisatie groeien meestal de eisen voor een geschikt CRM-systeem. De branche speelt ook een doorslaggevende rol in de eisen voor CRM-software. Elke branche kenmerkt zich immers door specifieke processen die in kaart gebracht moeten worden door een geschikte CRM software. De CRM-markt is zeer divers en gedifferentieerd, zodat voor elk bedrijf een geschikt systeem te vinden is met zelfs de meest specifieke eisen. 

Branchespecifieke CRM-systemen 

Branchespecifieke CRM-systemen hebben meestal al de belangrijkste functies die in een bepaalde branche op een gestandaardiseerde manier nodig zijn. In de regel zijn ze beter in staat om branchespecifieke processen in kaart te brengen. Zelfs systemen die niet in de industrie zijn, kunnen in principe specifieke processen van een bepaalde industrie in kaart brengen. Dit vereist echter meestal tal van aanpassingen. Deze gaan gepaard met zowel extra inspanning als extra kosten. Daarom moeten bedrijven zich bij het kiezen van een geschikt CRM-systeem vooral richten op software die gericht is op hun eigen branche. 

Bovendien hebben aanbieders van branchespecifieke systemen meestal branche-knowhow. Je bent dus in staat om aanbevelingen te doen voor actie en bent je bewust van mogelijke valkuilen in de context van het CRM-project. Uiteindelijk hebben bijvoorbeeld aanbieders van CRM-software voor dienstverleners meestal al tal van projecten in de servicebranche begeleid en uitgevoerd.

CRM-software voor Tattoo Studios 

Tattoostudio’s kunnen ook profiteren van het gebruik van een branche-specifiek CRM-systeem. Welke criteria hierbij een bijzonder belangrijke rol kunnen spelen, zal hieronder nader worden uitgewerkt. 

Verbinding van de website en social CRM 

De aanwezigheid op internet of vooral op sociale netwerken wordt steeds meer het boegbeeld van een bedrijf. Dit geldt ook voor tattooshops. De toepassingsmogelijkheden van uw eigen internetaanwezigheid zijn talrijk. Enerzijds fungeert het als informatiebron voor (potentiële) klanten. Basisinformatie zoals adres of openingstijden kunt u hier bijvoorbeeld opslaan. 

Marketing en Analytics 

Tegelijkertijd bieden sociale netwerken echter ook de mogelijkheid om actief in contact te komen met uw eigen klanten. Promoties zoals wedstrijden of enquêtes zorgen voor meer activiteit in je eigen profiel en dragen zo ook bij aan de zichtbaarheid ervan. Via een social media verbinding met het CRM of CMS (Content Management Systeem) kan content worden gepland en kunnen ook belangrijke klantgegevens worden vastgelegd, die vervolgens binnen het CRM kunnen worden geëvalueerd. Dit creëert een compleet totaalbeeld van uw eigen klanten. 

Plannen 

Tegelijkertijd hebben CRM-systemen voor tattooshops vaak een geïntegreerde planning. Zo hebben medewerkers altijd een overzicht van alle lopende en geplande afspraken. Dit legt de basis voor een efficiënte capaciteits- en resourceplanning. 

Over ons

Wil je meer weten over tattoos en piercings? Lees dan zeker de blogs op onze site.

Contactgegevens

Via info @ deprikwinkel.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden